Kategori Nyhetsbrev

Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 20

Nu kan kommunen beställa index 2024 – Webbsidor granskas från 15 augusti – Nyheter i årets indexerbjudande  

Hemtjänstindex gör det lätt att se var man enklast kan förbättra hemtjänstens kvalitet och jämföra hemtjänstens kvalitet mellan kommuner. Indexet lanserades 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen av mätexpertis med stöd av Allmänna arvsfonden.

Nu öppnar vi för beställningar av Hemtjänstindex 2024
Hemtjänstindex för 2024 släpps runt månadsskiftet november-december. Vi öppnar nu möjligheten att beställa kommunens rapportpaket – vilket några kommuner redan gjort. Fördelen med att beställa tidigt är att leveransen också blir tidig, eftersom rapporterna produceras i den ordning vi får beställningarna. Kommuner som förbeställt paketet får en sammanfattning av det egna resultatet 24 timmar innan indexet offentliggörs. Kundkommuner blir också inbjudna till ett webbinarium under hösten om nyheter i det kommande indexet och annat som är bra att veta inför publiceringen.

I kommunens rapportpaket ingår

 • inlogg till det digitala analysverktyget
 • en skriftlig analys av kommunens resultat med tips om jämförbara kommuner som lyckas bra där kommunen har utmaningar
 • en bank med powerpointbilder som i detalj illustrerar kommunens resultat
 • ett videomöte med Hemtjänstindex analytiker där kommunens resultat gås igenom och det digitala verktyget introduceras.

Här är länk till beställningssidan.

Här är mer information om rapportpaketet.

Vill kommunen veta mer om våra erbjudanden bokar vi gärna in ett videomöte – mejla oss på info@hemtjanstindex.se

Granskning av kommunernas webbplatser inleds 15 augusti
Vissa av indexets indikatorer är data som hämtas från kommunens webbplats. Granskningen av webbplatserna inleds den 15 augusti. Här finns en checklista på vad som granskas och vilka uppgifter som bör finnas på plats för att uppfylla kraven.

Nyhet 1: Hemtjänstindex på enhets- och utförarnivå
I år kan vi för första gången också leverera index på enhets- och utförarnivå, något som vi vet att många kommuner efterfrågar. Via de 25 indikatorer som finns på enhetsnivå/utförarnivå får vi fram dels ett samlat index per enhet eller utförare, dels två delindex – Utförande samt Stöd och Utveckling. Därmed kan både kommunala enheter och privata utförare, där sådana finns, få stimulans och hjälp att stärka sin kvalitet.

Här är mer information om erbjudandet.

Nyhet 2: Erbjudande om stödjande tjänster
Hemtjänstindex kan erbjuda ytterligare tjänster till kommuner som använder rapportpaketet. Det kan till exempel gälla

 • information till ledningsgrupp
 • information till den politiska nämnden
 • ledning av workshop som start för förbättringsarbetet
 • kompletterande analyser eller benchmark.

Här är mer information om erbjudandet.

Teamet bakom Hemtjänstindex önskar nyhetsbrevets läsare en trevlig sommar!

Vill du inte längre ha vårt nyhetsbrev – meddela oss via info@hemtjanstindex.se

Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 19

Index för Stockholms stadsdelar – Nya tjänster erbjuds med årets index – Hemtjänstindex på Socialchefsdagarna 

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen med stöd av Allmänna arvsfonden.

Hemtjänstindex för Stockholms stadsdelar publicerat
I Stockholm är det stadsdelsnämnderna som ansvarar för huvuddelen av det som Hemtjänstindex omfattar. För första gången kan vi nu redovisa indexresultaten för de enskilda stadsdelarna. Jämfört med andra kommuner presterar de flesta stadsdelarna goda resultat som helhet, men skillnaderna vad gäller delindexen Biståndshandläggning och Stöd och utveckling är påtagliga.

–  De allra flesta stadsdelar får ett hyfsat resultat om man jämför med alla kommuner i Sverige. Men staden har en rejäl hemläxa att göra i att jämna ut skillnaderna mellan stadsdelarna, säger Lena Hedquist från SPF Seniorerna och ordförande i Stockholms stads pensionärsråd till tidningen Senioren.

Stockholms stad medverkade som referenskommun i förarbetet till Hemtjänstindex, men har påpekat att indexet blir intressant för staden först när det finns resultat nedbrutna på stadsdelarna.

Här är länk till rapporten.

Här är länkar till artiklarna i Mitt i-tidningarna och Senioren.

Hemtjänstindex 2024 – ytterligare tjänster erbjuds kommunerna
I juni kommer vi att öppna för beställningar av Hemtjänstindex 2024. Som tidigare får de kommuner som beställer i god tid ett förhandsbesked om sitt resultat, och vi producerar kommunernas rapporter i den ordning vi får beställningarna.

I år introduceras nya tjänster som kan ge kommunerna ytterligare stöd och verktyg till utvecklingsarbetet. Bland annat kan vi erbjuda index på enhetsnivå och utförarnivå, något som flera kommuner har efterfrågat. 

Lansering av 2024 års index planeras till månadsskiftet november-december, beroende på när de datakällor vi använder finns tillgängliga.

Under 2023 arbetar ett 60-tal kommuner med rapportpaketet från Hemtjänstindex – alltså var femte kommun i landet.

Träffa oss på Socialchefsdagarna 2–4 oktober 
Hemtjänstindex kommer att medverka vid Socialchefsdagarna på Kistamässan i Stockholm den 2–4 oktober. Temat för Socialchefsdagarna är ”Omställning pågår”, vilket syftar på den kommande nya socialtjänstlagen. Lagen väntas ha större fokus på förebyggande åtgärder och kunskapsbaserat arbete. Med andra ord sådant som Hemtjänstindex vill premiera.

I vår monter kommer besökarna få chans att se hur den egna kommunen hävdar sig i indexet och hur det digitala verktyget kan användas för att nå ett bättre resultat.

Här är länk till Socialchefsdagarnas program.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev nr 18

Guide hjälper kommunen till korrekta data – Äldreministern uppmärksammar – 53 kommuner har hittills beställt rapport 

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Bakom Hemtjänstindex står SPF Seniorerna. Indexmodellen är framtagen med stöd av Allmänna arvsfonden.

Guide hjälper kommunen till korrekta hemtjänstdata
Ett antal kommuner saknade vissa data när Hemtjänstindex 2023 sammanställdes, vilket påverkade deras resultat negativt. Framför allt gällde det uteblivna svar på Socialstyrelsens olika enkäter. En kommun som inte deltar i enkäterna missar därmed en möjlighet att arbeta faktabaserat. 

Nu har vi sammanställt en guide som hjälper kommunen att hålla koll på vilka undersökningarna är, när de genomförs och hur Socialstyrelsen kontaktar kommunen.

Av guiden framgår också hur kommunen kan rapportera sin personalkontinuitet så att den kommer med i underlaget för Hemtjänstindex, hur kvalitetsregistret Senior alert fungerar och vad som gäller för vår granskning av kommunens webbplats.

Här är länk till guiden.

Äldreministern uppmärksammar Hemtjänstindex
Äldreminister Anna Tenje har träffat SPF Seniorernas ledning för att höra sig för om Hemtjänstindex och resultatet 2023. Vid mötet, då bland andra förbundsordförande Eva Eriksson och indexets vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht deltog, diskuterades behovet av att kommuner mäter och analyserar kvaliteten för att utveckla hemtjänsten. Också nödvändigheten av en hög svarsfrekvens och god kvalitet i Socialstyrelsens enkäter diskuterades. 

Här skriver SPF Seniorernas webbsida om äldreministerns besök.

53 kommuner har hittills beställt rapportpaketet
Hittills har 53 kommuner beställt rapportpaketet för att kunna göra djupanalyser av den egna kvaliteten och jämföra över tid och med andra kommuner. 2022 var det totalt 44 kommuner som valde att köpa rapportpaketet. I de kommunrika länen Skåne och Västra Götaland har 10 respektive 9 kommuner beställt paketen. I några län har ingen kommun så här långt beställt sin analys. Det gäller Södermanland, Uppsala och Örebro. Dit hör också Gotland, som å andra sidan har goda möjligheter att bli första län med hundraprocentig täckning.

Här kan din kommun beställa rapportpaketet.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 17

Halmstad är Årets Hemtjänstkommun – Sorsele är Årets utförarkommun – Fagersta klättrar mest

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Halmstad är Årets Hemtjänstkommun – se inspelningen av seminariet 
2023 års Hemtjänstkommun är Halmstad. Kommunen toppar listan i det sammanlagda indexet. Halmstad tog emot utmärkelsen från SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson vid ett seminarium i Stockholm. Du kan se en inspelning av hela seminariet här.

Läs SPF Seniorernas pressmeddelande här.

Här är tio i topp – 2023 års Hemtjänstindex

1. Halmstad
2. Växjö
3. Jönköping
4. Helsingborg
5. Staffanstorp
6. Varberg
7. Lund
8. Falun
9. Ljungby
10. Sala

Sorsele är årets utförarkommun
Bäst på utförandet av hemtjänsten är Sorsele. Kommunen toppar delindex tre – det som är allra viktigast enligt seniorerna själva. Här är de bästa utförarkommunerna:

1. Sorsele
2. Arjeplog
3. Emmaboda
4. Malå
5. Gnosjö
6. Öckerö
7. Essunga
8. Sala
9. Ödeshög
10. Arvidsjaur

Fagersta är årets klättrare
I 2022 års index fick Fagersta en bottennotering. Kommunen bestämde sig då för att med hjälp av resultatet i Hemtjänstindex vända på utvecklingen. Resultaten ses redan i årets index: kommunen har klättrat mest av alla, från plats 283 till plats 36.

Här är kommunerna som kättrat mest i årets index:

1. Fagersta – 247 placeringar (plats 36)
2. Sorsele – 230 placeringar (plats 59)
3. Laholm – 225 placeringar (plats 63)
4. Kristinehamn – 214 placeringar (plats 40)
5. Staffanstorp – 213 placeringar (plats 5)

Hela listan över huvudindexet och de fyra indexen finns på vår webbplats.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 16

Följ årets indexlansering i direktsändning 5 december

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Lansering av 2023 års Hemtjänstindex – följ direktsändningen
Nu på tisdag, den 5 december, släpps årets Hemtjänstindex. Indexet presenteras vid ett direktsänt seminarium med början kl 10.00, se länk nedan.

Vid seminariet händer bland annat detta:

 • Årets Hemtjänstkommun presenteras – alltså den kommun som har det bästa sammanlagda resultatet. Precis som i fjol, då Gnosjö tog emot utmärkelsen, kommer representanter från årets etta att vara på plats för att ta emot utmärkelsen och berätta om vad de gör som gör att de blir bäst i Sverige.
 • Årets utförarkommun presenteras och intervjuas, alltså den kommun som lyckats allra bäst i delindexet Utförande – det som de tusentalet seniorer som fastställt viktningen i indexet anser är allra viktigast.
 • Årets utvecklingskommun presenteras och intervjuas – den kommun som klättrat allra mest i rankingen sedan 2022. De kommer att berätta om hur de systematiskt arbetat sig upp från en bottennotering förra året. 
 • En paneldiskussion om hur vi kan stärka hemtjänsten med bland andra 
  Årets Hemtjänstkommun
  SKR:s äldresamordnare Sabina Joyau
  Hemtjänstindex vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht

För att följa direktsändningen använder du denna länk. Ingen föranmälan krävs.

Årets index och delindex publiceras på webben
Redan på morgonen den 5 december finns årets rankinglistor tillgängliga på vår webbplats. Där finns lista för huvudindexet och för de fyra delindexen – Information, Biståndshandläggning, Utförande och Stöd och Utveckling. Där kommer också fjolårets placering att framgå, så att det går att se om kommunen klättrat, dalat eller försvarat sin position.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 15

Välkommen till lansering 5 december – Var förberedd när media ringer – Kommunseminarium nu på webben

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Välkommen till lansering 5 december
2023 års Hemtjänstindex för 290 kommuner presenteras vid ett direktsänt seminarium tisdagen den 5 december kl 10.00. Vid seminariet händer bland annat detta:

 • Vi avslöjar vilken som är Årets Hemtjänstkommun. 
 • Årets Utförarkommun presenteras – den kommun som toppar det delindex som bedömer kvaliteten i utförandet, det som är allra viktigast enligt seniorerna själva.
 • Årets Utvecklingskommun – den kommun som klättrat flest placeringar sedan 2022 – presenteras och berättar om hur de arbetar.
 • En paneldiskussion om hur vi kan stärka hemtjänsten med experter och kommunrepresentanter.

Seminariet äger rum på Saturnus konferens vid Slussen i Stockholm. Du är välkommen att vara med på plats, anmäl dig i så fall senast 28 november till vår projektledare Helena Olsson.

Vill du följa seminariet i direktsändning digitalt använder du denna länk. Ingen föranmälan krävs.

Den 5 december publiceras resultaten i huvudindexet och de fyra delindexen på vår webbplats.

Var förberedd när media ringer
När Hemtjänstindex presenterades för första gången för ett år sedan var medias intresse mycket stort, inte minst från lokala redaktioner. Vi tror att intresset kommer att vara minst lika stort vid årets lansering. För att ge kommunen en möjlighet att vara förberedd på medias frågor erbjuder vi dem som förbeställer vårt rapportpaket en sammanfattning av kommunens eget resultat 24 timmar innan årets index offentliggörs. 

Kommuner som förbeställer rapportpaketet får dessutom tillgång till det digitala verktyget samtidigt med offentliggörandet den 5 december. Vi ger också förtur till dem som förbeställer när det gäller produktionen av den skriftliga analysen av kommunens resultat.

Förbeställning måste göras senast den 27 november för att ovanstående ska gälla. Hur du beställer framgår av vår webbplats.

Kommunseminarium nu på webben
Nyligen hölls ett webbinarium för förvaltningar och förtroendevalda. Nu finns hela webbinariet på vår webbplats för den som missade sändningen eller vill repetera. Vi informerar om allt kommunen behöver veta inför årets lansering, hur indexet fungerar, vad kommuner som använder indexet säger och vad kommunen får i det rapportpaket vi erbjuder.

Webbinariet finns här

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 14

Årets index släpps 5 december – Tre kommuners erfarenheter – Webbinarium för kommuner – Fler svarar i årets enkäter

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

2023 års Hemtjänstindex presenteras 5 december
Den offentliga delen av årets Hemtjänstindex presenteras vid ett webbsänt seminarium i Stockholm den 5 december med start kl 10.00. Vid seminariet presenteras inte bara Årets Hemtjänstkommun, utan också kommuner som lyckats bra i delindexen och den kommun som klättrat mest sedan 2022. Experter från SPF Seniorerna och SKR medverkar. Vi återkommer med information, både om länk till sändningen och vad som gäller för dig som vill vara med på plats.

Film: Tre kommuners erfarenheter av Hemtjänstindex
”Ärligt så tänkte jag när jag såg det här att nej, den här behöver vi inte köpa. Det sa jag till min socialchef”. Vad var det som fick Karlsborgs verksamhetsutvecklare att ändra sig? 50 kommuner har under året använt Hemtjänstindex rapportpaket och digitala verktyg i sitt kvalitetsarbete. Vi lät tre av dem – förutom Karlsborg också Fagersta och Nacka – berätta om sina erfarenheter.  

Se filmen på vår hemsida

Informationsseminarium för kommuner 7 november
Tisdagen den 7 november kl 10.00 direktsänds ett webbinarium riktat till kommunala förvaltningar och nämnder med information om Hemtjänstindex och hur kommunerna kan använda indexet i sitt kvalitetsarbete. Förvaltningar och nämnder har fått inbjudan via ett mejlat brev från SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. Du som är förtroendevald eller verksam i förvaltningen är välkommen att delta. Anmäl dig till vår projektledare Helena Olsson. Seminariet kommer att gå att se i efterhand på vår hemsida.

Fler kommuner svarar i årets enkäter
Hemtjänstindex bidrar helt klart till att fler kommuner ser värdet av att svara på de enkäter som delar av våra resultat bygger på. Socialstyrelsens e-hälsoenkät har för första gången hundraprocentig svarsfrekvens. I Socialstyrelsens kommunenkät ökar svarsfrekvensen med 19 kommuner, från 262 till 281. Enhetsundersökningen ökar med 10 kommuner, från 267 till 277. Också deltagandet i kvalitetsregistret Senior Alert ökar kraftigt. I år arbetar 179 kommuner med registret, en ökning med 25 kommuner jämfört med förra året. 

OBS – den 27 oktober har KOLADA deadline, och vi tar ut informationen om kommunens personalkontinuitet. Ännu inte för sent för kommunen att rapportera in, med andra ord!

Förbeställning senast 27 november
Kommuner som vill förbeställa årets rapportpaket ska göra det senast den 27 november för att vara garanterade en förhandsinformation om kommunens resultat 24 timmar innan resultatet blir offentligt. Den som förbeställer får också direkt access till det digitala verktyget vid lanseringen. De skriftliga rapporterna produceras i den ordning vi får beställningarna. 

För mer information om rapportpaketet och vår beställningsrutin, läs här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 13

Nationell kvalitetsrapport – Förbeställ rapportpaketet – Karlsborgs arbete med hemtjänstindex – Almedalsreportage

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Ny rapport om hemtjänstens kvalitet
Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det konstateras i SPF Seniorernas rapport ”Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?”. Rapporten bygger på data från Hemtjänstindex. Utifrån rapportens slutsatser presenterar SPF Seniorerna sex åtgärder som kan utveckla hemtjänsten i hela Sverige. Bland annat uppmanas staten att ta initiativ för att öka lärandet mellan kommunerna och öka spridandet av goda exempel på framgångsrikt kvalitetsarbete inom hemtjänsten.

Läs rapporten här.

Nu går det att beställa kommunrapporten för 2023
Hemtjänstindex 2023 släpps i början av december. Men redan nu öppnar vi för beställning av kommunens rapportpaket på vår hemsida. Det finns tre tunga argument för kommunen att förbeställa:

 • Kommunen får en sammanfattning av sitt resultat 24 timmar innan indexets rankinglistor blir offentliga, och får på det sättet möjlighet att förbereda till exempel en kommentar till media.
 • Kommunen får tillgång till det digitala verktyget med alla nya data samtidigt som indexlistorna släpps.
 • De kommunspecifika analyserna produceras i den ordning vi fått beställningarna. En tidig beställning innebär också en tidig leverans.

Rapportpaketet presenteras i en kort film på vår hemsida.

För mer information om rapportpaketet och vår beställningsrutin, läs här.

Så jobbar Karlsborg med hemtjänstindex
”Rapporten från Hemtjänstindex är ett viktigt underlag i socialförvaltningens fortsatta kvalitetsarbete” skriver Karlsborg kommun på sin hemsida, där arbetet med att utveckla hemtjänsten utifrån indexresultatet beskrivs. Förvaltningen har analyserat behoven utifrån resultatet på alla fyra delindexen och redovisar vilka åtgärder som planeras.

Läs mer på Karlsborgs webbplats.

Hemtjänstindex i Almedalen
Hemtjänstindex och SPF Seniorerna var givetvis på plats i Almedalen. En workshop för kommuner och andra intresserade genomfördes där deltagarna fick prova på att analysera en fiktiv kommuns hemtjänstkvalitet med hjälp av indexets digitala verktyg. Dessutom presenterades den nationella rapporten (se ovan), och resultaten diskuterades av en panel från riksdagens socialutskott och SKR.

Läs mer om aktiviteterna i Almedalen i tidningen Seniorens reportage.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 12

Workshop och seminarium i Almedalen – Kommuner nöjda med rapportpaket – Just nu: enklare rapportpaket till lägre pris

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Workshop i Almedalen
SPF Seniorerna och Hemtjänstindex bjuder in kommuner till en workshop under Almedalsveckan. Syftet med workshopen är att både tjänstepersoner och förtroendevalda ska får möjlighet att pröva det digitala analysverktyget. Uppdraget under workshopen är att utifrån indexresultatet i en fiktiv kommun dels göra en analys, dels föreslå insatser och prioritera mellan dessa. 

Workshopen hålls den 29 juni kl 8.30 – 9.45 i B-huset, Universitetet, Cramérgatan 3 i Visby.

Antalet platser i workshopen är begränsat, därför krävs föranmälan. Anmälan görs till vår projektledare Helena Olsson. Kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda har företräde till platserna. Vi har fått frågan om en kommun kan anmäla mer än en deltagare – och det går bra i mån av plats!

Seminarium i Almedalen: Hemtjänstens kvalitet beror på var du bor. Ska det vara så?
Hemtjänstens kvalitet varierar stort mellan kommunerna. Det visar en nationell rapport som bygger på alla data som Hemtjänstindex samlar in. SPF Seniorerna arrangerar ett seminarium under Almedalsveckan, där rapportens resultat presenteras och en panel med experter och beslutsfattare diskuterar hur vi kan få hemtjänsten mer jämlik över landet. Alla är välkomna.

Seminariet äger rum torsdagen den 29 juni kl 16-16.45 i B-huset, Universitetet, Cramérgatan 3 i Visby.

Läs mer här.

Så tycker kommuner som hittills köpt rapportpaketet från Hemtjänstindex
Kommuner som köpt och använder rapportpaketet och det digitala verktyget är över lag mycket nöjda visar en enkät till de berörda tjänstepersonerna.  Åtta av tio tycker att verktyget och rapporten är bra eller mycket bra, nio av tio tycker att det digitala mötet där resultat och verktyg gås inom är bra eller mycket bra, och nio av tio uppger att de påbörjat en eller flera förbättringsaktiviteter utifrån resultaten i indexet.

– Upplever att insamling av underlag är likvärdigt för alla kommuner. Tolkningar är lika vilket är bra, säger en av dem som svarat på enkäten.

Påminnelse: Nu kan kommunen köpa förenklad rapport till lägre pris
Hemtjänstindex erbjuder sedan tidigare varje kommun ett rapportpaket som innehåller dels en specifik rapport om kommunens resultat, dels ett digitalt analysverktyg som hjälper kommunen att göra jämförelser och prioritera. Fram till 30 juni kan kommuner beställa en förenklad version av rapportpaketet, till ett lägre pris. Kommunen får då access till det digitala verktyget, en förenklad kommunspecifik rapport och möjlighet att analysera kommunens resultat och förbereda sig inför Hemtjänstindex 2023. Givetvis går det också att beställa det fullständiga rapportpaketet till ordinarie pris.

Läs mer om erbjudandet här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 11

Kommuner erbjuds enklare rapport till lägre pris – Testa vårt verktyg vid workshop i Almedalen ­– Webbinarium om information tittarsuccé

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Erbjudande till kommunerna: Förenklad rapport till lägre pris
Hemtjänstindex erbjuder sedan tidigare varje kommun ett rapportpaket som innehåller dels en specifik rapport om kommunens resultat, dels ett digitalt analysverktyg som hjälper kommunen att göra jämförelser och prioritera. Från 1 maj till 30 juni kan kommuner beställa en förenklad version av rapportpaketet, till ett lägre pris. Kommunen får då access till det digitala verktyget, en förenklad kommunspecifik rapport och möjlighet att analysera kommunens resultat och förbereda sig inför Hemtjänstindex 2023. Givetvis går det också att beställa det fullständiga rapportpaketet till ordinarie pris.

Läs mer om erbjudandet här.

Workshop i Almedalen
SPF Seniorerna och Hemtjänstindex bjuder in kommuner till en workshop under Almedalsveckan. Syftet med workshopen är att både tjänstepersoner och förtroendevalda ska får möjlighet att pröva det digitala analysverktyget. Uppdraget under workshopen är att utifrån indexresultatet i en fiktiv kommun dels göra en analys, dels föreslå insatser och prioritera mellan dessa. 

Workshopen hålls den 29 juni kl 8.30 i Universitets lokaler på Cramérgatan i Visby.

Antalet platser i workshopen är begränsat, därför krävs föranmälan. Anmälan görs till vår projektledare Helena Olsson. Kommunala tjänstepersoner och förtroendevalda har företräde till platserna.

YouTube-succé för webbinarium om hemtjänstinformation
Webbinariet ”Webben som seniorerna vill ha den” var en deltagarsuccé redan vid direktsändningen, med drygt 360 kommunala informatörer och KPR-ledamöter. I skrivande stund har filmen från webbinariet runt 500 visningar. Webbinariet, som Hemtjänstindex höll tillsammans med samarbetspartnern Seniorval.se, innehåller konkreta tips om hur kommunen bör informera om hemtjänsten på sin hemsida för att nå fram till seniorer och anhöriga. Tipsen kommer både från seniorerna själva och från kommuner som toppar rankingen i delindexet Information.

Missade du webbinariet, eller vill tipsa en kollega? Här är länken.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex nyhetsbrev # 10

Se seminariet Webben som seniorerna vill ha den – Socialstyrelsen bjuder in till kvalitetsdialog ­– Fagerstas arbete utifrån Hemtjänstindex ger resultat

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Se seminariet ”Webben som seniorerna vill ha den”
För att hemtjänsten ska fungera måste informationen vara bra. För att inspirera kommunerna till bättre webbinformation ordnade Hemtjänstindex tillsammans med samarbetspartnern Seniorval.se ett webbinarium den 22 mars. Där berättade seniorer hur de vill ha informationen på kommunens webb. Kommuner som lyckas bra med sin information berättade hur de gör. Dessutom avslöjades när Hemtjänstindex granskar kommunens webb inför höstens indexsammanställning, och vad som kommer att granskas. 

Inspelningen från seminariet kan ses här.

Socialstyrelsen vill ha dialog om kvalitet
Socialstyrelsens har på regeringens uppdrag inrättat ett Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg. Centrumet bjuder nu in till dialog om äldreomsorgens kvalitet vid ett seminarium (Teams) den 25 april kl 13. Seminariet är kostnadsfritt och riktas till aktiva i lokala pensionärs- eller patientföreningar. Frågor som ska diskuteras är: 

 • Vad ser du för utmaningar och möjliga förbättringar inom äldreomsorgen idag?
 • Hur kan äldreomsorgen ge bättre stöd utifrån den enskildes behov?
 • Hur fungerar det förebyggande arbetet i er kommun i dag? Vilka förebyggande insatser erbjuds?

Kompetenscentrumet har i uppdrag bland annat att ”stödja en kontinuerlig kunskapsutveckling och implementering av aktuell kunskap och nya arbetssätt”, vilket rimmar bra med vår ambition med Hemtjänstindex.

Läs mer om dialogseminariet här.

Fagerstas arbete med Hemtjänstindex uppmärksammas
Fagersta var en av de kommuner som placerade sig längst ned i Hemtjänstindexet 2022. Det fick kommunen att agera. Utifrån den kommunala rapporten och analysverktyget från Hemtjänstindex har Fagersta under ledning av socialchefen Ingrid Holmgren inlett ett förbättringsarbete. I arbetet deltar inte bara kommunens egna experter utan även representanter från pensionärsorganisationer och fack. Nu uppmärksammas arbetet, som redan gett resultat, i media, bland annat av P4 Västmanland.

Lyssna på reportaget här.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 9

Seminarium inspirerar till bättre webb – Utbildning rustar KPR-ledamöter ­– Kommuner uppmanas via media att använda indexet

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. SPF Seniorerna äger projektet Hemtjänstindex som genomförs med stöd av Allmänna arvsfonden.

Seminarium för kommunen: Webben som seniorerna vill ha den
Av 2022 års hemtjänstindex framgår att kvaliteten i kommunernas information varierar. Av maximalt 100 poäng i delindexet för information är kommunernas genomsnitt knappt 32. Förbättringspotentialen är enorm, med andra ord. Och de insatser som krävs är ofta enkla. För att inspirera både kommunikatörer och hemtjänstansvariga bjuder vi in till ett webbsänt seminarium där vi bland annat tar upp:

 • Kopplingen mellan god information och kvalitet i hemtjänsten
 • Konkreta tips från kommuner som lyckats bra
 • Vad som granskas på er webb när 2023 års Hemtjänstindex ställs samman

Medverkar gör experter från Hemtjänstindex och Seniorval, samt företrädare för några av Hemtjänstindex tio i topp-kommuner. 

Seminariet äger rum onsdagen den 22 mars kl 10-11 och är kostnadsfritt. Det är fritt fram att anmäla flera deltagare från kommunen. Anmälan görs via denna länk.

KPR-ledamöter utbildas
De kommunala pensionärsråden har en viktig roll när det gäller att få kommunerna att uppmärksamma och använda Hemtjänstindex i kvalitetsarbetet. Just nu pågår en serie utbildningar i SPF Seniorernas regi, där KPR-ledamöter får en introduktion av indexet. Hemtjänstindexets projektledare Helena Olsson leder utbildningarna:

– Vi går igenom vad indexet är för något, bakgrunden och hur det är framtaget. Vi tittar på rankingen och på vad kommunen får om den beställer en fördjupningsrapport. I Sörmland hade vi en hel dag på oss, där kunde deltagarna jobba fram planer för hur kommunerna ska påverkas och hur man kan jobba tillsammans för att förbättra. Fagersta har ett samarbete där olika intressenter deltar, det tog vi som förebild.

Vilka frågor ställer deltagarna?

– Jag har till exempel fått frågor om hur kvalitetsområdena valts ut. Och om kommuner som inte har LOV får ett sämre index. Jag svarar att vi inte har någon indikator som just handlar om LOV/icke LOV, även om några indikatorer berör valfrihet. I Sörmland kunde vi dock konstatera att de fyra kommuner som ligger högst i länet alla har LOV.

Vad vill du att utbildningarna ska leda till?

– Jag hoppas att KPR-ledamöterna ska få kommunerna att inse vilket bra verktyg vi nu har. Och att kommunen när den kommer i gång med arbetet med hemtjänstindex involverar pensionärsråden.

KPR-utbildningar har hittills hållits i Skaraborg och Sörmland. I veckan väntar Norrbotten, och därefter Norra Älvsborg, Bohuslän, Dalarna, Västmanland och Jönköping.

Hemtjänstindex i media 
Publiciteten kring Hemtjänstindex fortsätter. Eskilstuna-Kuriren tar i en ledare upp det faktum att både Eskilstuna och Flen hamnar långt ned i indexlistan: ”Deras jumboplaceringar borde därför få ansvariga tjänstemän och politiker att undersöka hur de kan förbättra hemtjänstens kvalitet så fort som möjligt.” Enligt tidningen hänvisar ordföranden i Eskilstunas vård- och omsorgsnämnd till ett utvecklingsarbete – som ska vara klart 2035. (EK 2023-02-22).

I en insändare i flera av regionens tidningar uppmuntrar SPF Seniorernas Skaraborgsdistrikt kommunerna att använda hemtjänstindex i sitt kvalitetsarbete. Det är bara tre av 15 kommuner i Skaraborg som beställt Hemtjänstindex kommunrapport och digitala verktyg. (Skaraborgs Allehanda 2023-02-15)

I ett reportage i Mitt i Sollentuna (nr 4 2023, s 4-5)) redogörs för kommunens låga resultat i indexet. Tidigare år har biståndshandläggningen fått besk kritik. Nu visar indexet att också utförandet håller låg kvalitet. Det kommunala pensionärsrådet konstaterar att kommunen har ”en omfattande läxa att göra”. 

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 8

Ny film förklarar digitalt verktyg – 45 rapporter levererade – Hemtjänstindex på Folkets hus – Webbinarium med tips inför webbgranskning

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden.

Kommunernas digitala analysverktyg visas i ny film
En kommun kan beställa en fördjupande rapport om den egna hemtjänstens kvalitet. Kommunen får då tillgång till ett digitalt verktyg som gör egna analyser möjliga. I en film på vår hemsida förklarar Hemtjänstindex-experten Peter Söderman hur rapporten och verktyget fungerar och kan användas i kommunens kvalitetsarbete. Filmen är gjord med tanke på såväl kommuner som andra som har anledning att förstå verktyget, till exempel ledamöter i kommunala pensionärsråd .

Filmen finns att se på vår webbplats.

45 rapporter levererade hittills
I skrivande stund har 45 kommunrapporter inklusive tillgång till det digitala analysverktyget levererats. Det rör sig om kommuner av varierande storlek, och de är spridda över hela landet. 17 av kommunerna har färre än 15000 invånare, 11 har mellan 15000 och 30000 invånare, åtta har mellan 30000 och 70000 invånare,  sex har mellan 70000 och 200000 invånare, och av de fyra storstäderna har tre fått rapporten. Den som vill veta om den egna kommunen har beställt sin rapport kan vända sig till vår projektledare Helena Olsson.

Många förvaltningar har frågat efter en förhandsvisning av rapportverktyget inför beslut om att beställa. Hemtjänstindex erbjuder sådana till alla kommuner som önskar. Mejla önskemål till Håkan Tenelius, hakan.tenelius@teneliusholm.se

Information om beställningsrutiner och pris finns på vår webbplats.

Hemtjänstindex utgångspunkt för utvecklingsarbete 
Vad vi i projektledningen noterat har flera förvaltningar och nämnder redan satt igång ett utvecklingsarbete utifrån indexresultatet och den kommunala rapporten. I exempelvis Fagersta har kommunen utifrån rapporten startat ett fördjupningsarbete tillsammans med de lokala pensionärsföreningarna. Hammarö har tagit ännu ett steg och  bjuder in allmänheten till en träff om kommunens indexresultat och dess arbete för att förbättra hemtjänsten. Informationsträffen äger rum den 13 januari kl 13 i Skoghalls Folkets hus. 

Här är länk till inbjudan på Visit Värmland.

Webbinarium om webbinformation 
I maj inleds granskningen av informationen om hemtjänsten på kommunernas webbplatser. Granskningen blir underlag för framför allt Delindex 1 – information i 2023 års hemtjänstindex. För att alla kommuner ska få en bra chans att uppgradera sin information inför granskningen planerar vi ett webbinarium där vi ger tips och visar upp goda exempel. Webbinariet är planerat till förmiddagen den 22 mars. Reservera datumet – inbjudan kommer om några veckor, och riktas till både hemtjänstansvariga och de som svarar för kommunens webb och övrig kommunikation.

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 7

Ministern välkomnar – Kommuner beställer rapporter – Ros (och lite ris) i media

Ministern välkomnar – Kommuner beställer rapporter – Ros (och lite ris) i media
Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet lanserades första gången 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden.

Ministern välkomnar Hemtjänstindex
Gnosjö är årets hemtjänstkommun. En delegation från kommunen tog emot diplom och hyllningar vid Hemtjänstindex lanseringsseminarium i Stockholm den 23 november. Vid seminariet berättade Gnosjö om sitt kvalitetsarbete och de utmaningar kommunens hemtjänst står inför, framför allt hur kvaliteten stärks samtidigt som kommunen måste spara. Bland övriga medverkande i seminariet fanns äldreministern Anna Tenje, som välkomnade Hemtjänstindex och menade att indexet ger en unik möjlighet till jämförelser och att det är mycket viktigt att välfärden följs upp med index och rangordningar.

En sammanställning av årets resultat med kommentarer finns här.

Kommuner beställer
Samtidigt med lanseringen inleddes leveransen av digitala kommunrapporter. Hittills har ett 30-tal rapporter levererats. Mer än hälften av rapporterna har beställts av mindre kommuner, med upp till 30 000 invånare. Många förvaltningar har frågat efter en förhandsvisning av rapportverktyget inför beslut om att beställa. Hemtjänstindex erbjuder sådana till alla kommuner som önskar. Mejla önskemål till Håkan Tenelius, hakan.tenelius@teneliusholm.se

Information om beställningsrutiner och pris finns på vår webbplats.

Sagt i media
Hemtjänstindex har uppmärksammats brett i massmedia, i skrivande stund i ett 60-tal artiklar och eterinslag.

Dagens Samhälle säger Gnosjös socialchef Elisabeth Andersson att utmärkelsen är ”Ett fint kvitto på att det arbetet vi gör 365 dagar om året är till nytta för dem vi är till för”. I samma tidning säger Ellinor Egefors, chef för äldreenheten i Nacka, om indexet: ”Det ger en ny och unik helhetsbild och kan bli ett viktigt verktyg i vårt utvecklingsarbete”. 

Expressen publicerar hela listan över 290 kommuner. Där uttalar sig Hillevi Nydén, 92, som anlitar hemtjänsten i vinnarkommunen Gnosjö: ”Jag tycker att hemtjänsten är toppen, många skratt och bra hjälp”.

Länstidningen (Södertälje) skriver den politiske redaktören Tomas Karlsson om indexet: ”I det ständiga flödet av olika jämförelser och mätningar har hemtjänstindexet helt klart tyngd. Det är gediget, seriöst och väl värt att ta på allvar.”

Skaraborgs Läns Tidning välkomnar Skaras omsorgschef Pernilla Magnusson indexet, trots att tidningen noterar att kommunen inte ligger alltför bra till på några områden: ”Det är en spännande helhetsbild. Vi är positiva till indexet”.

Kritisk röst
Nya Kristinehamns-Posten skriver Sonja Höglund, moderat ordförande i Kristinehamns nämnd för stöd om omsorg, i en insändare att SPF Seniorerna kommer med ”dolda anklagelser på våra hemtjänstinsatser i kommunen, utan att presentera rapporten” (Kristinehamn ligger på 254:e plats i indexlistan). Hon reagerar mot att kommunen måste betala för den fördjupande digitala analysen. SPF Seniorerna säger i ett svar att intäkterna behövs, både för att rapporten kostar att ta fram och för att indexet ska kunna stå på egna ben efter att Arvsfondens projektfinansiering upphört.

 Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 6

Lansering den 23 november – Seminarium på hemsidan – Informationsmöte för SPF-medlemmar

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Hemtjänstindex 2022 offentliggörs 23 november
Den 23 november släpps årets Hemtjänstindex. De resultat som offentliggörs är dels det totala indexet, dels fyra delindex. Samtliga 290 kommuner kommer att rankas utifrån deras sammanlagda resultat när 18 kvalitetsområden vägs samman. Det blir också separata rankinglistor över samtliga kommuner för de fyra kategorierna Information, Biståndshandläggning, Utförande och Stödfunktioner. Närmare information om indexets uppbyggnad finns på Hemtjänstindex hemsida.

Hemtjänstindex 2022 presenteras vid ett seminarium på SIS Conference Centre i Stockholm den 23 november kl 10-12. Vi återkommer med information om tider och anmälan.

Informationsseminarium på hemsidan
Vi har under sommaren arrangerat fyra webbsända seminarier avsedda för kommunala förvaltningar. Sammanlagt deltog representanter för 120 kommuner. För alla som inte hade möjlighet att delta vid dessa – och alla andra nyfikna – finns nu en inspelad version av seminariet tillgängligt på vår hemsida. I seminariet medverkar bland andra SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson och projektets vetenskaplige ledare professor Gösta Bucht. Frågor som ställts vid tidigare tillfällen besvaras också vid detta inspelade webbinarium.

Se seminariet här.

Informationsmöte för SPFs medlemmar
Hemtjänstindex är en högt prioriterad insats från SPF Seniorernas sida, och projektet har hittills väckt stort intresse bland medlemmarna. Det visar inte minst den snabbt växande listan av prenumeranter på detta nyhetsbrev. Därför hålls ett särskilt, webbsänt informationsmöte för samtliga medlemmar. Vid mötet informeras om bakgrunden till indexprojektet, hur indexet är uppbyggt och vad vi kan förvänta oss för effekter på kommunernas hemtjänst när indexet väl är på plats. Också vid detta möte medverkar förbundsordförande Eva Eriksson och professor Gösta Bucht.

Länk till informationsmötet fås via vår projektledare Helena Olsson.

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 5

M och S i heta stolen i Almedalen – Förvaltningarna förbereds – SD vill ha digitala lösningar

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Heta Stolen i Almedalen: S och M gissar seniorernas viktning

Socialminister Lena Hallengren (S) och Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall tar plats i SPF Seniorernas heta stol under Almedalsveckan. Samtalet kommer att kretsa kring behovet av kvalitetsuppföljning i hemtjänsten. Inledningsvis får de två politikerna chansen att gissa resultatet i vår omfattande enkät där seniorer viktat hemtjänstens olika inslag. Gissningarna jämförs med resultatet av enkäten – har politikerna koll på vad seniorerna värdesätter högst i hemtjänsten? Samtalet inleds av SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson. 

Heta stolen-utfrågningen hålls i SPF Seniorernas tält på Cramérgatan i Visby måndagen den 4 juli kl 10.00.

Seminarium i Almedalen: Hur bra är hemtjänsten i din kommun? Nu tar vi fram måttet

SPF Seniorerna passar på att i Almedalen presentera initiativet till ett index för hemtjänstens kvalitet. Förbundsordförande Eva Eriksson och projektets expert Peter Söderman berättar om varför indexet behövs och hur det ska konstrueras. Kommunalrådet i Växjö Oliver Rosengren berättar om villkoren för en folkvald som vill följa upp kvaliteten i sin verksamhet. Greger Bengtsson, äldresamordnare i Sveriges Kommuner och Regioner, svarar på frågan om SKR:s medlemmar har behov av ett kvalitetsindex för hemtjänsten. Eller har de redan full koll?

Seminariet hålls i Högskolan, Cramérgatan 3, lokal E35, måndagen den 4 juli kl 9.00.

Informationsseminarier för kommunala förvaltningar 

Hemtjänstansvariga i alla landets kommuner har bjudits in till seminarier om Hemtjänstindex. Syftet är att förbereda kommunerna på vad som väntar, så att beredskapen finns att använda indexets resultat i kvalitetsarbetet. Två seminarier har avverkats, och två väntar i augusti. Intresset är mycket stort, vi har deltagare från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. De två återstående seminarierna äger rum tisdagen den 23 augusti kl 10 och torsdagen den 25 augusti kl 13. Det går bra att anmäla flera deltagare från en och samma kommun.

Anmälan görs till projektets konsult Lotta Edholm.

Intervju SD

På vår hemsida fortsätter intervjuerna med riksdagspartiernas socialpolitiska företrädare. Sverigedemokraternas ledamot i Socialutskottet Linda Lindberg ser digitala lösningar som underlättar personalens arbete som ett sätt at höja hemtjänstens kvalitet. Hon ser språkproblem i hemtjänsten – det är angeläget att den äldre kan kommunicera med omsorgspersonalen, säger hon i intervjun.

Här kan du läsa intervjun med Linda Lindberg

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 4

Seniorerna har sagt sitt om hemtjänsten – Kommunerna bjuds in – S och L om hemtjänstens kvalitet

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Tydligt utslag i enkät bland seniorer

Över 1000 seniorer besvarade vår enkät i maj om vad som är viktigt i hemtjänsten. Syftet med enkäten var att få fram ett tydligt underlag för viktning av de olika inslagen i hemtjänsten när Hemtjänstindex sätts samman. Viktningen avgör hur respektive inslag påverkar det totala indexet. En hög vikt påverkar slutresultatet mer än en lägre vikt etc. 

Ett utförligt resultat av enkäten ska presenteras under Almedalsveckan, första veckan i juli, se nedan. Men redan nu kan vi berätta att frågor som gäller det direkta utförandet av hemtjänsten rankas högst av seniorerna. Detta gäller särskilt de seniorer som själva har hemtjänst.

Kommunernas förvaltningar bjuds in till informationsmöten

I början av denna vecka skickade SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson brev till samtliga 290 kommuner. Hon bjöd i brevet in de förvaltningar som ansvarar för hemtjänsten till digitala informationsmöten. Tanken är att förvaltningarna på ett tidigt stadium ska få chans att förstå vad Hemtjänstindex är och hur det kan användas för att utveckla kvaliteten i hemtjänsten i den egna kommunen. Arbetar du med hemtjänst i en kommunal förvaltning och vill delta i ett informationsmöte – kontakta vår konsult Lotta Edholm.

Efter sommaren kommer också ansvariga politiker i samtliga kommuner att bjudas in till informationsmöten om vårt Hemtjänstindex.

Hemtjänstindex i Almedalen

Efter två års pandemiuppehåll arrangeras åter politikerveckan i Visby. Årets Almedalsvecka hålls den 3–7 juli. SPF Seniorerna och Hemtjänstindex finns på plats, bland annat med ett seminarium där arbetet med indexet redovisas och enkäten där seniorer viktat inslagen i hemtjänsten presenteras. Är du på Gotland under veckan är du välkommen att delta i seminariet, som hålls den 4 juli kl 9.00 på Högskolan. 

Här kan du läsa om seminariet i Almedalsveckans program. (Sök på ”Hemtjänstindex”)

Heltid och fast omsorgskontakt när S och L vill höja hemtjänstens kvalitet

På vår hemsida fortsätter intervjuerna med riksdagspartiernas socialpolitiska företrädare. Kristina Nilsson, socialdemokrat och vice ordförande i Riksdagens socialutskott, anser att kvaliteten i hemtjänsten kan höjas bland annat genom att andelen timanställningar och korttidsanställningar minskar. Lina Nordquist, Liberalerna, vill ha en fast omsorgskontakt i hemtjänsten och en medicinskt ledningsansvarig läkare i varje kommun.

Här kan du läsa intervjun med Kristina Nilsson

Här kan du läsa intervjun med Lina Nordquist

Därför stödjer Allmänna arvsfonden projektet Hemtjänstindex

Allmänna Arvsfonden finansierar utvecklingsarbetet med Hemtjänstindex under 2022 och 2023. Vi har intervjuat Hans Andersson, enhetschef på Kammarkollegiet som förvaltar fonden, om vad som ligger bakom fondens beslut. Enligt Hans Andersson finns det tre kriterier som kan motivera stöd från fonden. Hemtjänstindex uppfyller alla tre.

Här kan du se intervjun med Hans Andersson

Glöm inte att gilla sidan ”Hemtjänstindex” på Facebook!

Hemtjänstindex Nyhetsbrev # 3

Enkät till 3000 – Intervju med geriatrikprofessorn – MP och C om hemtjänstens kvalitet.

Hemtjänstindex ska göra det enkelt att jämföra hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. Indexet är just nu under utveckling, och lanseras under hösten 2022. Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Workshops med seniorer

Vi fortsätter våra workshops där seniorer vägleder oss när det gäller vilka kvalitetsområden som är viktigast i hemtjänsten. Senaste nedslaget var i Vänersborg, och i nästa vecka träffar vi seniorer i Norrköping. Workshopdeltagarnas uppgift är att poängsätta varje kvalitetsområde, så att vi kan se vilken vikt ett område ska ha när indexet ställs samman.

Resultaten i dessa workshops blir därefter vägledande för frågorna i den enkät som går ut i vecka 19 till ca 3 000 seniorer. Enkätens resultat blir det slutliga underlaget för viktningen av indexet olika delar.  

Geriatrikprofessorn: När skillnaderna syns kan Sverige bli mer jämlikt 

Gösta Bucht, professor i geriatrik, är vetenskaplig ledare för projektet Hemtjänstindex. Gösta finns i Umeå, och berättar via Teams på vår hemsida om varför det behövs ett index för hemtjänsten. Enligt Gösta Bucht gäller de mätningar som finns idag oftast bara ett enda område och är subjektiva. Dessutom gör kommunerna olika, och det är svårt att jämföra. Han menar också att indexet när det kommer på plats gör att det på ett evidensbaserat sätt går att se skillnader mellan kommuners sätt att bedriva hemtjänst. ”Det underlättar för kommunerna att faktiskt bli bättre, och kommer att göra att det blir mer jämlikt över Sveriges land. För det går inte att ligga sist i den här listan” säger Gösta Bucht.

Här kan du se eller läsa intervjun med Gösta Bucht

Margareta Fransson (MP): Öka brukarmedverkan

I vår serie där riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner ger sin syn på kvaliteten i hemtjänsten har vi kommit till Miljöpartiet och Centerpartiet. Margareta Fransson (MP) vill se ökad brukarmedverkan och brukarrevisioner inom hemtjänsten. ”Det är viktigt att de som får hemtjänst också ges en reell möjlighet att påverka sin och andras situation reellt” säger hon. Margareta Fransson får sin bild av kvaliteten i hemtjänsten bland annat genom kontakter med seniorer i sitt parti.

Här kan du läsa intervjun med Margareta Fransson

Sofia Nilsson (C): Kommunerna bör sätta mål för kontinuiteten

Kontinuiteten är viktig för hemtjänstens kvalitet, både för den äldres trygghet och för personalens upplevelse av att göra ett bra jobb och räcka till. Det säger Sofia Nilsson, Centerpartiet, när hon svarar på våra frågor. ”En god kontinuitet leder till att personalen kan se, reagera och agera på förändringar/försämringar hos den äldre på ett tidigt stadie som i sig leder till att insatser kan sättas in tidigt. Att ha ett kontinuitetsmål på max 10 personer under en 2 veckors period är ett tydligt mål som kommunerna borde sätta för att höja kvaliteten”, säger Sofia Nilsson, som då och då själv jobbar som undersköterska inom hemsjukvården.

Här kan du läsa intervjun med Sofia Nilsson