Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Hemtjänstindex är initierat av SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex för 2023 publicerades den 5 december.

Hemtjänstindex 2023

Alla 290 kommuners Hemtjänstindex och delindex är publicerade.

SPF Seniorerna har utsett Halmstad till Årets hemtjänstkommun 2023.

I tabellerna går det att se vilka kommuner som lyckats bra totalt sett och vilka som lyckas väl inom de fyra olika delindexen.

Här hittar du hela listan:

Den 5 december lanserades Hemtjänstindex 2023 vid ett direktsänt seminarium. Se seminariet här, med vinnare, seniorer och experter.

Samarbete för höjd kvalitet

I arbetet med att utveckla och publicera Hemtjänstindex deltar experter, forskare, seniorer och representanter för kommuner och privata hemtjänstföretag. Samtliga kommuner kommer att analyseras varje år. De 290 analyserna ger en rankinglista som visar vilka kommuner som är bäst på hemtjänst. Och vilka som har en hemläxa att göra.

Nytt om Hemtjänstindex

Acko Ankarberg (KD): Kompetensen måste höjas
Acko Ankarberg (KD): Kompetensen måste höjas
Vi har frågat riksdagspartiernas socialpolitiska talespersoner vad de anser om hemtjänsten och dess kvalitet. Först ut är Kristdemokraternas Acko Ankarberg Johansson, som förutom talesperson också är ordförande i riksdagens Socialutskott. På senare tid, inte minst genom pandemin, har kvaliteten och behoven i äldreomsorgen uppmärksammats. Om vi ser just till hemtjänsten, i vilka avseenden eller på […]
SPF Seniorernas ordförande: Vi vet ingenting om hemtjänstens kvalitet idag
SPF Seniorernas ordförande: Vi vet ingenting om hemtjänstens kvalitet idag
– Det är väldigt oklart idag vad hemtjänst är, och det är väldigt oklart vilken kvalitet hemtjänsten har i olika kommuner runt om i landet. Det är enligt Eva Eriksson anledningen till att det behövs ett index för hemtjänsten. Eva Eriksson är förbundsordförande för SPF Seniorerna, som tagit initiativet till utvecklingen av Hemtjänstindex. – Vi vill […]
Geriatrikprofessorn: Kvalitet i vården har hittills bara varit ord
Geriatrikprofessorn: Kvalitet i vården har hittills bara varit ord
Idag är det oerhört svårt att mäta kvalitet i välfärden över huvud taget. Det säger Gösta Bucht, professor i geriatrik och vetenskaplig ledare för projektet Hemtjänstindex. De mätningar som finns tittar oftast på ett enda område och är subjektiva. Dessutom gör kommunerna olika, och det är svårt att jämföra. Därför behövs ett hemtjänstindex.