Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Hemtjänstindex är initierat av SPF Seniorerna och har utvecklats med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. Hemtjänstindex för 2023 publicerades den 5 december.

Hemtjänstindex 2023

Alla 290 kommuners Hemtjänstindex och delindex är publicerade.

SPF Seniorerna har utsett Halmstad till Årets hemtjänstkommun 2023.

I tabellerna går det att se vilka kommuner som lyckats bra totalt sett och vilka som lyckas väl inom de fyra olika delindexen.

Här hittar du hela listan:

Den 5 december lanserades Hemtjänstindex 2023 vid ett direktsänt seminarium. Se seminariet här, med vinnare, seniorer och experter.

Samarbete för höjd kvalitet

I arbetet med att utveckla och publicera Hemtjänstindex deltar experter, forskare, seniorer och representanter för kommuner och privata hemtjänstföretag. Samtliga kommuner kommer att analyseras varje år. De 290 analyserna ger en rankinglista som visar vilka kommuner som är bäst på hemtjänst. Och vilka som har en hemläxa att göra.

Nytt om Hemtjänstindex

Måttexperten: Ett välfärdsindex kräver både hjärta och hjärna
Måttexperten: Ett välfärdsindex kräver både hjärta och hjärna
Det går att mäta välfärd. Men processen kräver både hjärta och hjärna. Det säger måttexperten Ragne Emardson. Han har en bakgrund som mättekniker på NASA och har mätt allt atmosfär till jordbävningar.
Här är aktörerna bakom Hemtjänstindex
Här är aktörerna bakom Hemtjänstindex
SPF Seniorerna, seniororganisationen med en kvarts miljon medlemmar i 750 föreningar över hela Sverige, är initiativtagare till utvecklingen av ett hemtjänstindex. Det vetenskapliga arbetet i projektet leds av organisationens sakkunnige inom vård och omsorg, professor Gösta Bucht. Men bakom projektet står också en grupp andra aktörer med kompetenser som kompletterar varandra. Seniorval är Sveriges ledande informationstjänst […]
SPF Seniorerna tar fram unikt hemtjänstindex
SPF Seniorerna tar fram unikt hemtjänstindex
SPF Seniorerna lanserar ett nytt hemtjänstindex som jämför kommuners kvalitet i hemtjänsten och identifierar framgångsfaktorer utifrån seniorers synvinklar hos dem som lyckas bra. Initiativet finansieras via Allmänna arvsfonden. – Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och vad man ska förvänta sig av den. Min förhoppning är att indexet kan sätta fingret […]