erika

erika

Geriatrikprofessorn: Kvalitet i vården har hittills bara varit ord

Idag är det oerhört svårt att mäta kvalitet i välfärden över huvud taget. Det säger Gösta Bucht, professor i geriatrik och vetenskaplig ledare för projektet Hemtjänstindex. De mätningar som finns tittar oftast på ett enda område och är subjektiva. Dessutom gör kommunerna olika, och det är svårt att jämföra. Därför behövs ett hemtjänstindex.

Här är aktörerna bakom Hemtjänstindex

SPF Seniorerna, seniororganisationen med en kvarts miljon medlemmar i 750 föreningar över hela Sverige, är initiativtagare till utvecklingen av ett hemtjänstindex. Det vetenskapliga arbetet i projektet leds av organisationens sakkunnige inom vård och omsorg, professor Gösta Bucht. Men bakom projektet…

SPF Seniorerna tar fram unikt hemtjänstindex

SPF Seniorerna lanserar ett nytt hemtjänstindex som jämför kommuners kvalitet i hemtjänsten och identifierar framgångsfaktorer utifrån seniorers synvinklar hos dem som lyckas bra. Initiativet finansieras via Allmänna arvsfonden. – Idag är det oklart vad som är en bra hemtjänst och…